Ζορζ Μελιές

Δεκέμβριος 8, 2019
melies-georges - 2

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΝ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΖΟΡΖ ΜΕΛΙΕΣ

Αν οι συμπατριώτες του αδελφοί Λιμιέρ εφηύραν την έβδομη τέχνη, ο Μελιές επινόησε τη σκηνοθεσία...