Ευρυπίδη

24 Φεβρουαρίου, 2020
Collateral Monologs 014

EKABH | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΚΑΒΗΣ | #014

Ο Ευριπίδης στην ομώνυμη τραγωδία του αναφέρει ότι η Εκάβη, αφού πρώτα είδε όλα τα παιδιά της νεκρά ή αρπαγμένα, μεταμορφώθηκε από τους θεούς, που τη λυπήθηκαν, σε σκυλί.
10 Φεβρουαρίου, 2020
Collateral Monologs 012

ΜΗΔΕΙΑ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΔΕΙΑΣ | #012

Γυναίκα σύμβολο, η γυναίκα όλων των γυναικών... Μήδεια του Ευριπίδη!