Ετεοκλής

27 Ιανουαρίου, 2020

7 ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ | ΑΙΣΧΥΛΟΣ | ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΤΕΟΚΛΗ | #010

Επτά επί Θήβας είναι ο τίτλος τραγωδίας του Αισχύλου. Αποτελεί το τελευταίο μέρος της τριλογίας του Αισχύλου για τον Θηβαϊκό κύκλο και το μοναδικό έργο της τριλογίας που σώζεται έως σήμερα