Επεισόδιο – 32

16 Μαρτίου, 2020
About Arts 032

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΡΟΚΟΚΟ | #32

Με τον όρο Ροκοκό αναφερόμαστε στην τεχνοτροπία που διαδέχθηκε το μπαρόκ και αναπτύχθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα, κυρίως στη Γαλλία.