Επεισόδιο – 27

19 Φεβρουαρίου, 2020
About Arts 027

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | #27

Η Βασιλική της Μεταμορφώσεως είναι μια φραγκισκανική βασιλική στο Όρος Θαβώρ των Αγίων Τόπων