Εμμανουήλ Γ. Μαύρος

4 Δεκεμβρίου, 2019

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ… ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Η τέχνη δεν είναι έννοια μονοσήμαντη και ίσως γι’ αυτό δεν μπορεί να δοθεί ένας συγκεκριμένος ορισμός. Κατά την αισθητική, τέχνη είναι η ικανότητα δημιουργίας έργων που προκαλούν συγκίνηση.