Ελισαβετιανό Θέατρο

7 Δεκεμβρίου, 2019

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ – ΕΛΙΣΑΒΕΤΙΑΝΟ ΘΕΑΤΡΟ | #005

Με τον όρο ελισαβετιανό θέατρο αναφερόμαστε στο θέατρο που αναπτύχθηκε στην Αγγλία κατά την περίοδο της Αγγλικής Αναγέννησης, από το 1562 έως το 1642.