Δημιουργική Γραφή

Απρίλιος 28, 2020
The Protagonist

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ “ΗΡΩΑ”

Βασικά θεωρητικά ζητήματα για την συγγραφή ενός καλύτερου Σεναρίου. Ή πως να προσεγγίσουμε σωστά έναν πρωταγωνιστή!