Γιώργος Ζαμπέτας

10 Μαρτίου, 2020
Giorgos Zampetas - 1

“ΚΑΙ Η ΒΡΟΧΑ ΕΠΕΦΤΕ ΣΤΡΕΪΤ ΘΡΟΥ”

Συνθέτης, βάρδος του λαϊκού τραγουδιού και δεξιοτέχνης στο μπουζούκι, ο Γιώργος Ζαμπέτας πήρε τα πρώτα μαθήματα στο μπουζούκι από τον κουρέα πατέρα του.