Γερμανικός Εξπρεσιονισμός

Δεκέμβριος 8, 2019
German Expressionism in Cinema

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΙΝΕΜΑ: Η ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ & ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΡΑΓΜΕΝΩΝ ΨΥΧΩΝ.

Ένας ορισμός για τον Γερμανικό Εξπρεσιονισμό λέει, ότι είναι εκείνη η αισθητική τεχνοτροπία, της υποκειμενικής μορφοποίησης των εξωτερικών εντυπώσεων, με υπερβολικό τονισμό στην έκφραση.