Βυζαντινή Αυτοκρατορία

4 Ιουνίου, 2020
Byzantine Empire

ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Ένα μεγάλο μέρος της δύναμης και της επιρροής της, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία το οφείλει στον πανίσχυρο κρατικό μηχανισμό της. Η Αυλή της, όμως, ήταν ένας λαβύρινθος από μηχανορραφίες, δολοπλοκίες και σκοτεινά μυστικά.