Αριστοτέλης

15 Ιανουαρίου, 2020

“ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ”, ή “ΗΔΟΝΗ”: ΣΚΕΨΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΥΟ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ “ΕΥ ΖΗΝ”

Όπως οι περισσότεροι αρχαίοι Έλληνες, έτσι και ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η βασική επιδίωξη του κάθε ανθρώπου είναι η ευδαιμονία. Πρόκειται για το αγαθόν, το οποίο επιδιώκουμε χάριν του ιδίου. Όμως, υπήρχε και υπάρχει διαφωνία ως προς το ποίο είναι το περιεχόμενο της ευδαιμονίας.