Αισχύλος

24 Φεβρουαρίου, 2020
Collateral Monologs 013

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ | ΑΙΣΧΥΛΟΣ | ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑ | #013

Κατά τη διάρκεια της Τιτανομαχίας ο Προμηθέας τάχθηκε υπέρ του Δία και γι' αυτό δεν τιμωρήθηκε όπως οι άλλοι Τιτάνες.
27 Ιανουαρίου, 2020
Collateral Monologs 010

7 ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ | ΑΙΣΧΥΛΟΣ | ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΤΕΟΚΛΗ | #010

Επτά επί Θήβας είναι ο τίτλος τραγωδίας του Αισχύλου. Αποτελεί το τελευταίο μέρος της τριλογίας του Αισχύλου για τον Θηβαϊκό κύκλο και το μοναδικό έργο της τριλογίας που σώζεται έως σήμερα
8 Δεκεμβρίου, 2019
Orestis and Electra

ΟΡΕΣΤΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΑ

Από τα επιφανέστερα πολιτιστικά επιτεύγματα της Αθήνας τα οποία συντελέστηκαν στην “Πεντηκονταετίαν”, αποτέλεσαν την ποιητική και την εικαστική ολοκλήρωση της κλασικής εποχής.