Έλληνες μαρμαρογλύπτες στην Αθήνα του 19ου αιώνα

22 Μαρτίου, 2020
greek sculptures - 8

ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΠΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Από τη στιγμή της δημιουργίας του ελεύθερου ελληνικού κράτους, η γλυπτική συνδέθηκε με την ιστορία και τον πολιτισμό του έθνους σε μια προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, σύγχρονης ζωής και παράδοσης, ούτως ώστε να δοθεί η έννοια της συνέχειας σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής και της πνευματικής ζωής.