Άννα Συνοδινού

Ιανουάριος 7, 2020
Anna Sinodinou

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΟΣ, ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Άννα Συνοδινού σημάδεψε το ελληνικό θέατρο με την επιβλητική της παρουσία και την υποκριτική της τέχνη πάνω στο σανίδι.