7 Οκτωβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Early morning landscape with blue fog at Ha Long Bay, South China Sea, Vietnam
6 Οκτωβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

All the world’s a stage and most of us are desperately unrehearsed.
5 Οκτωβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

“I think it’s beautiful the way you sparkle when you talk about the things you love.”
2 Οκτωβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Maybe some women aren't meant to be tamed. Maybe they just need to run free until they find someone just as wild to run with them.
1 Οκτωβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

“Highway to hell.”
30 Σεπτεμβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

“The opposite of love is not hate, it's indifference. The opposite of art is not ugliness, it's indifference. The opposite of faith is not heresy, it's indifference. And the opposite of life is not death, it's indifference.”
29 Σεπτεμβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

“The opposite of love is not hate, it's indifference. The opposite of art is not ugliness, it's indifference. The opposite of faith is not heresy, it's indifference. And the opposite of life is not death, it's indifference.”
28 Σεπτεμβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

“Be the change that you wish to see in the world.”
24 Σεπτεμβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

“Ready for mountains”
23 Σεπτεμβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

“Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy.”
22 Σεπτεμβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

This above all: to thine own self be true, And it must follow, as the night the day, Thou canst not then be false to any man.
21 Σεπτεμβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

The reason I talk to myself is because I’m the only one whose answers I accept.
18 Σεπτεμβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.
17 Σεπτεμβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Woman looking her reflection in the window
10 Σεπτεμβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

The last dying days of summer, fall coming on fast. A cold night, the first of the season, a change from the usual bland Maryland climate. Cold, thought the boy; his mind felt numb. The trees he could see through his bedroom window were tall charcoal sticks, shivering, afraid of the wind or only trying to stand against it. Every tree was alone out there. The animals were alone, each in its hole, in its thin fur, and anything that got hit on the road tonight would die alone. Before morning, he thought, its blood would freeze in the cracks of the asphalt.
9 Σεπτεμβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Fishing village on the sea - Phu Quoc island, Vietnam
8 Σεπτεμβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Monday is the day of silence, day of the whole white mung bean, which is sacred to the moon.”
7 Σεπτεμβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Monday is the day of silence, day of the whole white mung bean, which is sacred to the moon.”
4 Σεπτεμβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

A best friend is the only one that walks into your life when the world has walked out.
3 Σεπτεμβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

You've gotta dance like there's nobody watching, Love like you'll never be hurt, Sing like there's nobody listening, And live like it's heaven on earth.